Levande om den globala entreprenören

Publicerad

1700-talets globala värld är en värld där kaffe från andra sidan jorden blir en svensk nationaldryck, samtidigt som engelsmännen fastnar för te.

1700-talet är också en tid då Sveriges handelsflotta blir den femte största i världen, mycket tack vare en politik som möjliggör lönsamma frakter under neutral blågul flagg.

Historikern Leos Müllers bok Sveriges första globala århundrade är spännande från första sidan. Tack vare hans expertkunskaper inom maritim historia och att han i sin forskning har studerat handelsavtal, räkenskaper, loggböcker och maritima register blir det en mycket konkret historiebeskrivning. Här beskrivs hur svenska myndigheter med koloniala drömmar hoppas få exportera järn till Amerika, men i stället får se bohuslänska redare bli stora leverantörer av salt sill. Sill som sedan blir billig mat åt slavarna på de amerikanska plantagerna.

Müller låter oss bland annat stifta bekantskap med anställda inom Ostindiska kompaniet, samt svenska och skotska handelsmän, som mer än gärna kringgår den brittiska regleringen av tehandeln och därmed bidrar till att britter dricker just te.

Och trots att man inte kan tala om någon modern ekonomi enligt dagens definition är det de globala entreprenörernas framväxt och frihandelns födelse Müller beskriver på ett mycket levande sätt.

Sveriges första globala århundrade: en 1700-talshistoria

Leos Müller
Dialogos förlag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor