Självskadebeteende kan smitta

Vilka är de tidiga tecknen på självskadebeteende?

/Luljeta Kuroshi​

Publicerad
Många som lider av självskadebeteende har även andra symtom, till exempel nedstämdhet och ångest.
Bild: Istock

Självskadebeteende är vanligt och börjar ofta i tidiga tonåren, vid cirka 13–14 års ålder. De allra flesta upphör spontant i ung vuxen ålder, men en del ungdomar fastnar i beteendet vilket kan leda till stort lidande. Faktorer som kan bidra till eller utlösa självskadebeteende är utsatthet för övergrepp, mobbning eller relationsproblem. Men ibland är det helt andra saker som leder till att någon börjar skada sig själv. Det finns även indikationer på att beteendet kan ”smitta” mellan ungdomar, till exempel inom vissa subkulturer.

Många som skadar sig har andra psykiska symtom, som nedstämdhet och/eller ångest. Självskadebeteende kan också förekomma samtidigt som ätstörningar, riskbruk av alkohol och droger, eller parallellt med utagerande och normbrytande beteenden. Det är med andra ord många olika symtom och beteendeproblem som kan förekomma samtidigt, och det är få tecken som är specifika för just självskadebeteende. Om man tror att någon skadar sig är det viktigt att aktivt försöka ta reda på detta och att göra en bred kartläggning, både av ungdomens sociala situation och förekomst av olika symtom eller beteendeproblem.

/Clara Hellner, läkare, adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska institutet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor