Varför minskar bullret när jag dyker upp?

Jag jobbar med skyddsåtgärder och mäter ofta ljudnivåer i och vid bostadshus. Nästan alla jag mätt hos upplever att bullret är lägre än vanligt under tiden man mäter. Jag tänker att det måste vara ett psykologiskt fenomen som styr dessa reaktioner. Att man stört sig på bullret länge och när det äntligen kommer någon och mäter eländet så upplever man att det inte låter lika mycket som vanligt, eftersom man ju vill att det ska låta mycket just då. Samma fenomen borde kunna förekomma i många olika sammanhang – är det känt?

/Katrin

Publicerad

Först ett litet förbehåll: Även din upplevelse är subjektiv och vi kan inte vara säkra på att det fenomen du beskriver finns förrän det undersökts objektivt. Men nu antar vi att din iakttagelse stämmer.

Det finns ingen specifik forskning kring just bullermätningsfrågan som jag känner till, men det är tänkbart att fenomenet skulle kunna förklaras genom mer generella psykologiska mekanismer. Två sådana potentiella förklaringar är observatörseffekter samt den mer välkända placeboeffekten. Dessa mekanismer orsakar en påverkan av en yttre agent (din mätning) på upplevelsen av en viss situation eller behandling.

Observatörseffekter kan påverka människor att både bli mer eller mindre extrema i situationer, exempelvis genom social önskvärdhet (mer lik observatören) eller avståndstagande (mindre lik observatören). Gällande placebo är ett tolkningssätt att människor blir påverkade när de upplever att någon äntligen uppmärksammar att deras hemmiljö är bullrig. På samma sätt som förväntningar bidrar till att en patient som får behandling känner sig bättre, är det tänkbart att den som varit stressad av buller hemma upplever lindring redan av de förväntningar som ditt besök skapar – och att hen då upplever bullret som mindre störande än tidigare.

Det är tänkbart att de boende i ditt fall påverkas av den ena eller båda dessa mekanismer, men idén måste testas i den specifika situationen innan vi vet om den håller.

/Jesper Alvarsson, forskare i psykologi med inriktning på ljudmiljö, Södertörns högskola.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor