Den vingliga generationen

Publicerad

Alla åldersgrupper har gått lite till höger de senaste decennierna (mätt som självskattning på en femgradig skala, där 1=vänster och 5=höger). Men de som föddes mellan 1965 och 1976 har vinglat betydligt mer – och är i dag allra mest höger.

Källa: SOM-undersökningarna, Göteborgs universitet/Henrik Oscarsson

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor