Digitalt dilemma

Publicerad

När jag kom hem en eftermiddag visade min digitala 24-timmarsklocka tiden 13:21:32. Jag noterade att de första tre siffrorna, 132, var samma som de sista tre, i samma ordning. Hur många gånger per dygn kan detta hända? (Klockan visar tid från 00:00:00 till 23:59:59.)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor