Eftertryckligt

Publicerad

Oskicket att mäta bilringarnas tryck i kilo har gamla anor. Kortformen kilo för kilogram kom nämligen att användas även för kilogramkraft, kgf, det vill säga den kraft med vilken jordens gravitation påverkar en vikt på 1 kg. Dessutom användes den för att beteckna trycket 1 kgf/cm2 – samma beteckning för massa, kraft och tryck!

Trycket i bilringar kom att mätas i kgf/cm2, varför vi än i dag säger två kilos ringtryck. I stället för kilogramkraft, ett franskt uttryck, införde tyskarna benämningen kilopond för samma storhet, som vi övertog i Sverige.

En anglosaxisk tryckenhet, psi, punds per square inch, förekommer än i dag på manometrar, tryckmätare, i dykarutrustningar, tryckluftsmunstycken och gasmätare av olika slag. Detta vid sidan av enheter som bar och Pascal. På bensinmacken mäts absolut tryck, medan gasmätare och dykarnas manometrar ofta anger avvikelser från ett angivet normaltryck.

Normaltryck kan anges som en atmosfär, atm. Det motsvarar lufttrycket vid havsytan, och mättes även i millimeter kvicksilver, mm Hg, som kvicksilvertermometerns uppfinnare Torricelli kom på redan på 1600-talet.

För att minska floran infördes SI-systemets tryckenhet N/m2, vilken fick namnet Pascal, Pa.
Det ger sambandet 1 bar = 1 kPa.

 Fråga: Hur många bar respektive mm Hg är en standardatmosfär?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor