Forskare varnar för genändrad soja i Sverige

Publicerad

Att tillåta djurfoder baserat på genmodifierad soja i Sverige skulle leda till ökade miljöproblem globalt, trots att själva GM-sojan är mer miljövänlig än vanlig soja.

I många europeiska länder utfodras djur med genändrad soja (GM-soja),
eftersom den är billigare än vanlig soja. Men i Sverige är GM-soja förbjuden. Det är en av orsakerna till att djuruppfödningen i vårt land är förhållandevis kostsam.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur miljön skulle påverkas om svenska djuruppfödare började använda importerad GM-soja i fodret. Forskarna har analyserat hela produktionskedjan, från sådd av soja i Sydamerika till färdigt foder i Sverige.

Analyserna visar att produktionen av vanlig soja orsakar större koldioxidutsläpp och mer nedsmutsning av färskvatten än produktionen av GM-soja. Trots det skulle en övergång till GM-baserat foder i Sverige ge negativa miljöeffekter, enligt analysen. Det billigare GM-fodret skulle leda till en ökad efterfrågan, vilket i sin tur skulle leda till skövling av regnskog för att öka odlingsarealerna för GM-soja i Sydamerika. Dessutom skulle den billiga GM-sojan hota vår inhemska odling av foderväxter, som är förhållandevis miljövänlig.

Forskarna bakom den nya studien, som har publicerats i Journal of cleaner production, menar att vi behöver förbättra produktiviteten hos våra inhemska proteinväxter, så att behovet av importerad soja minskar. 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor