Fritt skolval leder till att färre cyklar

Längre avstånd till skola och fritidsaktiviteter är några av orsakerna till att barn och unga cyklar allt mindre. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Publicerad
Brister både i faktisk och upplevd trafiksäkerhet är en av orsakenra till minskat cyklande bland barn.
Bild: Katja Kircher, VTI

Sedan 1995 har den totala sträckan som barn och unga cyklar nästan halverats. Samtidigt vill regeringen öka cyklandet i Sverige, både för att vi ska må bättre och för att minska utsläppen.

För att vända trenden har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, undersökt varför cyklandet har minskat bland barn och unga.

rapporten, som lämnats till regeringen, pekar forskarna på många olika förklaringar.

– En viktig faktor är längre avstånd till fritidsaktiviteter och skolor. Föräldrar upplever inte resvägen som säker, men hinner inte cykla med barnen utan skjutsar dem i stället, säger Malin Henriksson, en av rapportförfattarna.

En orsak till att fler barn har fått längre resväg till skolan är det fria skolvalet. Men det är inte hela förklaringen till att barn och unga cyklar mindre.

Den största minskningen har skett i åldersgruppen 15–24 år, som främst bytt cykeln mot kollektivtrafik. Detsamma gäller unga på landsbygden.

Enligt VTI-forskarna är andra tänkbara förklaringar till det minskade cyklandet att dagens unga har en mer inrutad vardag, som ger mindre utrymme för att cykla på fritiden. Hushållen har också i genomsnitt fler bilar, samtidigt som mobiltelefonerna har gjort det lättare att samordna skjutsning mellan föräldrar.

En annan orsak är att föräldrar uppfattar utomhusmiljön som mer riskfylld.

– Frågan är komplex och hänger ihop med flera stora samhällstrender, säger Malin Henriksson.

För att i enlighet med regeringens önskemål få fler barn och unga att cykla, föreslår VTI en nationell strategi som inte bara handlar om trafiksäkerhet, utan också tar upp hur cykling påverkar hälsan och möjligheten att ta sig fram självständigt. Ett annat förslag är att införa cykelkunskap i läroplanen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor