Hotad dykförmåga

Publicerad

Bild: istock

En ejderhanne dyker efter favoritfödan – blåmusslor. Ejdern har minskat katastrofalt i vårt land. En förklaring kan vara att halterna av B-vitamin har sjunkit i musslorna. Ny forskning visar att B-vitaminbrist försämrar ejderungarnas dykförmåga och gör dem till lätta byten för trutar.

Källa: Science reports

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor