Talrika teckenbyten

Publicerad

Summan av alla heltal från 1 till 2018 är 1 + 2 + 3 + … + 2018 = 2037171. Är det möjligt att ersätta en del av plustecknen med minustecken och få summan att bli 2002018 ? 

Om så är fallet, vilket är det då minsta antalen minustecken?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor