Alla tror att det handlar om sex

Både män och kvinnor läser in mer sexuella inviter i beteendet hos andra än vad som faktiskt avses. Men övertolkningen är kraftigast bland män.

Publicerad
Man och kvinna cocktailparty
Bild: Foto:Istock

Män tenderar att tolka kvinnors beteende som mer sexuellt inbjudande än vad kvinnorna avser. Mönstret har konstaterats i flera olika studier. Men beror det på att män överskattar kvinnornas sexuella intentioner – eller på att kvinnor underrapporterar sina avsikter när de blir tillfrågade?

Både och, enligt en ny studie i Journal of Personality and Social Psychology.

Forskarna lät 300 heterosexuella amerikaner ange vilket deras uppsåt skulle vara med ett visst beteende – och sedan hur de skulle tolka en annan person som betedde sig på samma sätt.

Både män och kvinnor tolkade beteendet hos andra av samma kön som mer sexuellt inbjudande än sitt eget beteende. Kvinnorna rapporterade sina egna sexuella intentioner som lägre jämfört med hur männen tolkade dem, samtidigt som de tolkade männens sexuella uppsåt som högre än vad männen själva avsåg – men inte i lika stor utsträckning.

För att locka fram mer uppriktiga svar vände forskarna på ordningen i experimentet och lät deltagare först bedöma vad de trodde att andra hade för sexuella intentioner med vissa beteenden – och därefter svara på vad de själva hade för intentioner när de betedde sig likadant. Då medgav både kvinnor och män ett högre sexuellt uppsåt.

Intressant nog raderades nu även glappet mellan kvinnornas tolkning av männens sexuella intentioner och den intention som männen själva uppgav. Däremot kvarstod 50 procent av den skillnad som uppmätts i experimentets första del, mellan hur män tolkade kvinnornas sexuella signaler och hur kvinnorna själva uppgav sina intentioner. Mäns tendens att läsa in mer sexuell intention än vad kvinnor avser kan leda till missförstånd, tror forskarna. De manar därför till tydlighet hos den som signalerar och försiktighet hos den som tolkar.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor