Bokstavsrondellen

Publicerad

Ett antal bilar kommer till en rondell. Men den är lite speciell. Man kan bara köra in från de två övre vägarna och bara ut i den nedre. Följande regler gäller, i denna ordning: 1 | Alla som kan kör ut ur och in i rondellen, ett steg. En bil kan bara köra ut ur rondellen då den står mitt för avfarten. 2 | Därefter kör alla bilar och luckor (här märkta med X) framåt tre ”steg”. Dessa två regler upprepas till dess att alla bilar som kan lämna rondellen har gjort det. Resten får dessvärre fortsätta snurra runt…

Fråga: Vilket ord kan bildas av de bilar som lämnar rondellen?

Facit här

Facit ORDBRUK 1803

Lösning: Bokstavsbilarna som kör ut ur rondellen är T – K – A – I – F – R, vilket bildar ordet TRAFIK. S, L och det andra A får tyvärr fortsätta snurra i rondellen för evigt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor