Fartfyllt om universum

Publicerad

Den amerikanske astrofysikern Neil deGrasse Tyson har gjort sig känd som förmedlare av fysik och kosmologi med smittande entusiasm. Krönikören och rymdälskaren Andrev Walden, som har skrivit förordet till den svenska översättningen, beskriver honom som ”en perfekt storm av kunskap och karisma”. Bland forskare inom andra vetenskapsområden har Neil deGrasse Tyson dock väckt ont blod ibland genom tvärsäkra uttalanden utanför sitt eget expertområde. Det kan tolkas som arrogansen hos en fysiker som tänker att hans fält är grunden för allt annat. ”Efter fysikens lagar är allt annat bara åsikter”, skriver han själv i sin bok.

För den som inte har något emot att författaren ibland hemfaller åt sådana övermodiga formuleringar finns inte mycket att klaga på i boken; han håller sig till sina egna ämnen och ger en snabb översikt över dagens forskningsläge när det gäller universum. Precis som titeln utlovar susar texten i hög hastighet från big bang till vår egen planet – men det finns ändå plats för ett antal intressanta och roliga anekdoter.

Astrofysik i ljusets hastighet

Neil deGrasse Tyson
Volante

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor