Gott och blandat om matvanor

Publicerad

Förr definierade unga människor sin identitet genom sin skivsamling. Idag, när Spotify har avmaterialiserat musiksmaken, signalerar de sin identitet utifrån vad de äter. Det konstaterar journalisten och författaren Katrine Marçal i sitt kapitel i denna antologi, som ur olika perspektiv försöker fånga vår tids fixering vid dieter.

Bland skribenterna finns såväl journalister som forskare. Här finns företagsekonomen Carl Cederströms mycket underhållande odyssé genom Stockholms raw food-scen, där han hinner avhandla såväl trenddietens svaga forskningsstöd som dess lukrativa omsättning mätt i pengar. I andra änden av spektrumet hittar vi etnologen Jonas Engmans påminnelse om hur kort tid det var sedan vi levde i ett bondesamhälle präglat av undernäring och svält. Däremellan finns bland annat den franska sociologen Claude Fischlers djupdykning i värdet av att äta tillsammans – och att inte vara kinkig. Läsvärda är även forskaren Emma Frans och vetenskapsjournalisten Amina Manzoors texter, med råd om hur man bättre kan bedöma hur vederhäftig forskning och journalistik om kost är.

Antologin har delvis finansierats av LRF, vilket bara antyds i ett efterord. Det hade gärna kunnat framgå tydligare.

Varning för mat

Jenny Jewert (red.)
Mondial

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor