Misshandel formar livet under lång tid

En ny studie visar att våldsutsatta riskerar lägre inkomst, fler sjukskrivningar och ökad risk att förlora arbetet, även flera år efter våldsdådet.

Publicerad

Den som har utsatts för våld löper större risk för att få sitt liv försämrat. Våldsutsatta kvinnor och män får i genomsnitt 25 respektive 14 procent lägre inkomst – och 20 procent högre sjukfrånvaro. Dessa effekter syns i flera år efter våldsdådet.

Brottsoffren riskerar även att dö i förtid. Detta gäller särskilt kvinnor. Orsaken är till stor del en ökad självmordsfrekvens.

– Det finns knappt några tidigare studier om konsekvenser för män av våldsbrott. Resultaten i denna studie visar att även män drabbas, och även för män verkar effekterna vara avsevärt större än vad som kan förklaras av de fysiska skadorna i sig, säger Petra Ornstein, doktorand och forskare vid Statistiska institutionen vid Uppsala universitet.

Analysen bygger på nästan 7 000 individer som sökt sjukhusvård i Sverige på grund av våldsbrott under åren 1998–2002. Dessa jämfördes med 35 000 individer med liknande bakgrund med avseende på utbildning, inkomst, hälsa och familjesituation.

På så vis har det varit möjligt att dra slutsatser om våldsbrottets långsiktiga konsekvenser för hälsa och liv.

– Vi vet att våld innebär stora samhällskostnader. Denna studie visar även att brottsoffren drabbas mycket svårt av våld på lång sikt, säger Petra Ornstein.

Rapporten är publicerad av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor