Sagolikt

Publicerad

Det finns en sagosamling i två band med 800 sidor i varje. Varje bokpärm är 10 gånger så tjock som ett blad i boken. I varje bok satte man ett bokmärke. Om böckerna ställs intill varann på hyllan, i rätt ordning, kommer avståndet mellan bokmärkena att vara en tredjedel så stort som böckernas sammanlagda tjocklek. Var ligger bokmärket i den andra boken om det i första boken ligger mellan sidorna 100 och 101?

Facit här

Facit BOKMÄRKT 1803

Svar: Mellan 830:e och 831:a sidan. Varje bok har 800 sidor, alltså 400 blad. Totalt är böckerna 800 blad och 4 bokpärmar tjocka, alltså är allt tillsammans 840 blad tjockt. Det betyder att avståndet mellan bokmärkena är 280 blad. Från bokmärket i den första boken till pärmen som står tätt inpå andra boken är det 100 sidor, alltså 50 blad. Därefter kommer två pärmar, det vill säga 20 blad. Det är 210 blad kvar till det andra bokmärket, alltså 420 sidor. Notera att det handlar om bokens sidor från slutet på grund av hur boken står på hyllan. Således delar bokmärket av 380 första sidor i boken och därifrån får vi svaret.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor