Är jag mest av allt lik en schimpans?

Jag läste att 1,5–4 procent av vår arvsmassa kommer från neandertalarna. Ibland läser jag att vi och schimpanserna har samma gener till 98,5 procent och jag funderar på om man räknar på olika sätt då. Det förefaller ju osannolikt att vi skulle ha fler gener ihop med schimpanser än med neandertalarna.

/Nils Lundström

Publicerad
Schimpansen och människan hade en gemensam föregångare för tio miljoner år sedan.
Bild: Istock

De siffror du nämner beskriver olika saker. Å ena sidan stämmer det att människor vars genetiska rötter är utanför Afrika har fått 1–3 procent av sitt dna från neandertalare (den exakta siffran beror på hur man räknar). Som du vet befann sig ungefär 50 procent av ditt dna en generation tillbaka i din mamma och ungefär 50 procent i din pappa, två generationer tillbaka ungefär 25 procent i var och en av dina mor- och farföräldrar och så vidare. Om du har europeiskt ursprung så befann sig, för 60 000 år sedan eller mer, ungefär 1–3 procent av ditt dna i neandertalare.

Å andra sidan stämmer det också att när vi jämför dna-sekvenser mellan människor och schimpanser så är de till ungefär 98,5 procent identiska. Skillnaden på 1,5 procent har successivt uppstått under de cirka tio miljoner år som gått sedan människor och schimpanser hade en gemensam föregångare. Neandertalaren och den moderna människan blir vid en sådan jämförelse genetiskt identiska till i genomsnitt cirka 99,9 procent. Två nu levande människor är bara obetydligt mer lika varandra än så.

Du har alltså helt rätt i ditt antagande att de olika procentsatserna beskriver olika aspekter av vår arvsmassa.

/Svante Pääbo, professor och föreståndare för Max Planckinstitutet för evolutionär antropologi, Leipzig

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor