Andel av befolkningen som ägnar sig åt ideellt arbete

Publicerad
Land Andel (%)
Norge 48
Nederländerna 40,3
Danmark 38,7
Luxemburg 36,7
Schweiz 36,5
Sverige 35,5
Finland 34,1
Island 32,8
Slovenien 30,4
Irland 29
Tyskland 28,6
Österrike 28,3
Storbritannien 23,3
Frankrike 23
Belgien 20,4
Estland 16,4
Litauen 16,3
Polen 13,8
Tjeckien 12,2
Italien 12
Grekland 11,7
Makedonien 11,2
Spanien 10,7
Kroatien 9,7
Portugal 9
Malta 8,8
Slovakien 8,3
Lettland 7,3

Människor med hög utbildningsnivå ägnar sig mer åt ideellt arbete, vilket delvis förklarar rangordningen. I de nordiska länderna finns dessutom en stark föreningstradition. Det är vanligare att människor som har barn arbetar ideellt. Däremot syns inga tydliga könsskillnader.

Källa: Eurostat & SCB

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor