Spåren efter Frankenstein

Publicerad

I år är det 200 år sedan Mary Shelley skrev sin berömda roman om Victor Frankenstein, som skapar liv av hopsydda likrester i sitt laboratorium. Boken har tryckts i ständigt nya upplagor och monstret har dykt upp på vita duken, på teaterscener och i spel.

Lagom till 200-årsjubileet kommer så klart nya böcker. Temat om människans försök att styra över naturen och vad det får för konsekvenser är brännande aktuellt än idag. I antologin Frankenstein. How a monster became an icon skriver forskare och filmvetare om romanen ur en rad synvinklar, från litteraturvetenskap till bioteknik, där redskap som gensaxen Crispr väcker svåra etiska frågor. Dagens forskare kan visserligen inte skapa nya människor av ihopsydda likrester, däremot går utvecklingen snabbt framåt när det gäller att förändra egenskaper genom att klippa och klistra i arvsmassan.

Boken rekommenderas till alla som vill få en fördjupad förståelse av bakgrunden till Mary Shelleys roman och vilken påverkan den haft. Den slår dock inte originalet.

Frankenstein

Sidney Perkowitz & Eddy von Mueller
Pegasus Books

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor