Mindre liv i havet när isen smälter

När polarisarna krymper får alger i havet mer ljus. Detta har lyfts fram som en god nyhet, eftersom algerna därmed skulle kunna binda mer kol i djuphavet och motverka klimatförändringarna. Nu visar en brittisk forskningsrapport att det hela tyvärr är mer komplicerat än så.

Publicerad

Inuti isens håligheter lever så kallade isalger, som fyller vattnet med näring när isen smälter på våren. Sötvattnet från isen lägger sig då ovanpå det salta vattnet, så att algerna får gott om solljus. Här skapas frodiga ”vårbetesmarker” som ger djurplanktonen en bra start på sommaren. Det har forskarna konstaterat genom att analysera maginnehållet hos algätande krill på 47 platser vid Antarktis. I områden där isen hade legat och sedan smält hade krillen betydligt mer alger i magen och var mer välmående jämfört med områden där isen aldrig hade lagt sig. Slutsatsen blir att vinterisen ger mer liv i polarhavet.

 En förklaring till att isalgerna är så produktiva skulle kunna vara att isen fungerar som ett skyddande lock. I stället för att de små växtplanktonen konstant kastas upp och ner i vågorna, kan de ligga lugnt inne i isen och maximera sin fotosyntes, enligt Katrin Schmidt vid Plymoth university. Hon är marinekolog och huvudförfattare till den nya studien, som är publicerad i Biogeosciences.

 Katrin Schmidt menar att forskare tidigare har missat hur mycket alger som lever i isen, eftersom man normalt mäter mängden alger med satellit. I det öppna havet syns växtplankton som gröna fläckar på satellitbilder, men istäcket blir bara vitt. Satelliterna missar alltså de stora massorna av islevande alger.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor