Ojämlik hälsa i munnen

Publicerad
Bland yngre barn är flickor mer utsatta för karies.
Bild: Istockhpoto

Enligt en analys av tandhälsan hos över 300 000 individer i åldrarna 3–19 år i Västra Götaland så är tandhälsan generellt god i ett internationellt perspektiv. Men trots att tandvård är gratis för barn i Sverige finns det stora variationer, särskilt bland små barn. Förskolebarn i socioekonomiskt svaga områden har fyra gånger högre risk för karies jämfört med jämnåriga med bättre levnadsvillkor.

Det finns även tydliga könsskillnader. Flickor har mer karies än pojkar före tonåren, och under tonåren är det tvärtom. 

Resultaten har publicerats i en ny doktorsavhandling vid Sahlgrenska Akademin och bygger på data från folktandvården och privata vårdgivare samt registerdata från SCB.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor