Robotar klarar nästan att sätta ihop en Ikea-stol

Forskare i Singapore har lyckats få två robotar att hjälpas åt för att montera stolen Stefan. Än så länge sitter dock inte skruvarna på plats.

Publicerad
Svårast för robotarna var att koordinera sina rörelser vid monteringen.
Bild: Nanyang Technological University

Att få ihop Ikea-möbler kan vara en stor utmaning för en människa. För robotar är den ännu större – att känna igen de olika delarna, veta hur de ska sitta ihop och sedan hantera själva monteringen, vilket kräver fingerfärdighet. 

En forskargrupp i Singapore har tagit sig an utmaningen och låtit två robotar samarbeta för att sätta ihop Ikea-stolen Stefan. I stället för händer hade robotarna griparmar med kraftsensorer, och en 3D-kamera tjänstgjorde som öga. Varken robotarna eller kringutrustningen specialanpassades för uppgiften, utan bestod av standardmodeller avsedda för industrin. 

Själva monteringen gjordes i tre steg. Först lokaliserade robotarna de olika delarna. Sedan planerade de hur de olika delarna skulle sättas ihop genom simulering. Slutligen genomfördes själva monteringen. 

Totalt tog det 20 minuter för robotarna att lösa uppgiften, varav 9 minuter gick åt till själva monteringen. 

Svårast var att få robotarna att lyfta den sista stolsidan på plats utan att slå i övriga delar.

– Det krävde exakt koordinerade rörelser av de bägge robotarmarna, säger Quang-Cuong Pham, en av forskarna bakom projektet, som utförts vid Nanyang technological university i Singapore och publicerats i tidskriften Science Robotics.

Helt färdig är dock inte monteringen. Nästa utmaning blir att även få skruvarna på plats. 

Även om robotarna planerat och monterat på egen hand så har de fått hjälp av forskarna med att tolka monteringsanvisningen. 

På sikt ska även detta automatiseras, hoppas forskarna. Målet är att robotarna själva ska förstå uppgiften genom att titta på monteringsanvisningen, få muntliga instruktioner eller helt enkelt genom att titta på en färdigmonterad stol.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor