Så funkar koldioxid-fällan

Publicerad

Bild: Getty images

Att fånga in koldioxid (CO2) vid förbränning och lagra den i berggrunden är ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser. Tekniken benämns CCS (Carbon Capture and Storage) och är tänkt att tillämpas på industrier och kraftverk med stora punktutsläpp. Men hur skiljer man på blandade gaser, så att just CO2 kan pumpas ner i marken? Här beskriver vi de tre mest välkända metoderna.

Källa/faktakoll: Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem, Chalmers
Bild: Anders Nilsson & Johan Jarnestad
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor