0,01 procent

Publicerad

Så liten andel av jordens totala biomassa utgörs av människor. Det är ungefär 20 gånger mindre än jordens alla svampar – men nästan tio gånger mer än de vilda däggdjuren, en grupp som har minskat dramatiskt sedan vår art uppstod. Huvuddelen av jordens biomassa (80 procent) består av växter. Därefter kommer bakterier, som står för cirka 15 procent av biomassan. Massan baseras på en uppskattning av mängden kol hos respektive organism och antas totalt vara ungefär 550 miljarder ton för allt liv på jorden.

Källa: PNAS

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor