Bra om din terapeut är yngre och rikare än du

Publicerad
Den terapeutiska alliansen blir bättre om terapeuten är yngre än du själv.
Bild: Istock

En grupp chilenska forskare lät 28 psykoterapeuter och 547 patienter, som behandlades för depression, svara på skattningsformulär om den terapeutiska situationen. Det hela pågick under sju behandlingsveckor i syfte att kartlägga hur kön, ålder och inkomst påverkar den terapeutiska alliansen, det vill säga bandet mellan terapeut och patient. Det visade sig att en bra terapeutisk allians lättast uppstod när psykoterapeuten var yngre eller jämnårig med patienten. Dessutom spelade socioekonomisk tillhörighet roll – den terapeutiska relationen påverkades positivt om terapeuten hade högre socioekonomisk status än klienten. Huruvida detta i slutänden påverkar behandlingsresultaten är dock oklart och inget som forskarna undersökte. 

Källa: Journal of Clinical Psychology

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor