Handel orsakade grodkatastrof

Många av jordens grodor hotas av en parasitsvamp. Nu har forskare spårat parasitens världsinvasion bakåt i tiden.

Publicerad

En dryg tiondel av världens grodarter är drabbade av parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis, som är livshotande för groddjur. Redan anses den ha utraderat omkring 100 grodarter. I en ny studie har forskare från hela världen samarbetat för att kartlägga parasitsvampens ursprung.

Genom att analysera dna från olika länder kunde de se hur arvsmassan har förändrats över tiden, och därmed kartlägga hur parasiten har spridits. Analysen visar att den kommer från Koreahalvön och började breda ut sig globalt i början av 1900-talet. Spridningen är tydligt kopplad till den första internationella handeln med amfibier.

 Till Sverige verkar parasitsvampen ha kommit under 2000-talet och den finns numera hos alla de åtta grodarter som forskare vid Uppsala universitet hunnit undersöka. Totalt finns elva svenska arter av grodor.

− Den här parasiten slår olika hårt mot olika arter. Generellt har grodor i Mellanamerika och Australien drabbats hårdare än i Europa, men vi kan inte säga ännu hur illa svenska grodor kommer att drabbas. Vi ser resultaten hittills som alarmerande, säger Jacob Höglund, som är professor i zoologisk bevarandebiologi vid Uppsala universitet. Hans forskargrupp har bidragit till den internationella studien, som är publicerad i Science.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor