Hjärnbruk 1806: Rutnätssummor

Publicerad

Placera talen från 1 till 16 i rutorna nedan så att 1 | talsummorna i varje rad och kolonn blir talen på utsidan av rutnätet, samt 2 | att det i varje rad och varje kolonn finns två på varandra följande tal.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor