Rester av ett uråldrigt fredsavtal

Publicerad

Bild: Staatliche Museen zu Berlin

För mer än 3 200 år sedan slöt egyptier och hettiter fred. Denna fred var inte ”segrarens fred” – avtalet hade föregåtts av förhandlingar, vilka resulterade i att de båda parterna förband sig att respektera fredsavtalet. Det slöts mellan Ramses II och Hattusili III år 1259 f.Kr. och är världens äldsta bevarade fredsavtal, nedskrivet i lera på akkadiska.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor