Schimpansernas rika kulturliv

Publicerad

Människan är en art inom ordningen Primates, apdjur. Våra närmaste släktingar är de två schimpansarterna: den ”äkta” och bonobon. För ungefär sex miljoner år sedan klövs en utvecklingslinje. På den ena grenen finns i dag de två schimpansarterna och på den andra människan. Eftersom schimpansarterna står oss så nära, känns det extra tragiskt att båda hotas av utrotning inom en nära framtid. Afrikas befolkning växer och strävar efter höjd levnadsstandard – vilket krymper utrymmet för den ”naturliga” floran och faunan.

Craig Stanford, professor vid University of Southern California, har ägnat många års intensiv forskning på olika håll i Afrika åt de två schimpansarterna. I hans nya bok får vi ta del av de nya rön om våra släktingar som han själv och andra forskare samlat in. Framför allt handlar det om apornas kulturella arsenal, det vill säga de beteenden som en individ lär sig genom att titta och lyssna på föräldrar och andra äldre individer och som alltså inte är genetiskt programmerade. Schimpanser och bonoboer har en uppsjö av sådana beteenden. Måtte dessa två spännande arter gå att rädda!

The new chimpanzee. A twenty-first-century portrait of our closest kin

Craig Stanford
Harvard U.P.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor