Kan motsatta hål sluka varandra?

Finns det svarta hål som består av antimateria? Vad skulle hända om två svarta hål, ett som består av materia, och det andra av antimateria, kolliderade?

/Kaj

Publicerad

Vi ser inga tecken i universum på att det skulle finnas kroppar eller ansamlingar av antimateria. Den återfinns endast i form av enstaka partiklar skapade i högenergetiska processer. Men vi kan inte säga säkert att svarta hål skapade av antimateria inte finns – de går nämligen inte att skilja från svarta hål av vanlig materia. Inte ens vid en kollision skulle de avslöja sig. Två lika massiva svarta hål av materia respektive antimateria skulle inte förinta varandra, utan smälta samman och orsaka gravitationsvågor på precis samma sätt som två vanliga svarta hål. Det beror på att ingen energi kan lämna de svarta hålen – och om energin stannar kvar så gör även massan det. Detta samband mellan energi och massa uttrycks i Einsteins berömda formel E=mc2.

/Bengt Edvardsson, astronom, Uppsala universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor