Svenskt program visar var det kan smälla

Ett nytt svenskt forskningsprojekt samlar in data för att kunna förutspå konflikter på den afrikanska kontinenten.

Publicerad
Varningssystemet Views från Uppsala universitet visar att det finns en fortsatt hög konfliktrisk i Somalia, Nigeria och andra delar av centrala Afrika.
Bild: Views, Uppsala universitet

Views heter ett nytt datasystem som ska göra prognoser om upptrappade konfliktrisker. Systemet omfattar i nuläget enbart Afrika och uppdateras varje månad. Tanken är att det ska kunna användas av till exempel FN.

Varningssystemet Views från Uppsala universitet visar att det finns en fortsatt hög konfliktrisk i Somalia, Nigeria och andra delar av centrala Afrika.
Bild: Views, Uppsala universitet

– Det är ett slags early warning-system, säger Håvard Hegre, Dag Hammarskjöld-professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och projektledare för Views.

Han förklarar att de analyserar tre typer av politiskt våld: statsbaserade konflikter som inkluderar stater och rebellgrupper, väpnade konflikter mellan icke-statliga aktörer samt våld mot civila.

Prognoserna ska sedan systematiskt jämföras mot de faktiska utfallen, så att modellerna kan utvecklas och förbättras. Prognoserna baseras på data från Uppsala Conflict Data Program, UCDP.

Vilken är den enskilt starkaste indikatorn på att ett land löper förhöjd risk för en konflikt?

– En tidigare konflikt i området i närtid. Man brukar säga att det kan ta från tio år upp till en generation efter ett krig för att risken för ett nytt krig ska minska avsevärt, säger Håvard Hegre.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor