Fackkunskaper

Publicerad

1 | Vilket av följande begrepp har med juridik att göra?

  1. Anhängiggörande
  2. Eftergiftsexkludering
  3. Åberopandehänvisning

2 | Vilket av följande begrepp har med läkemedel att göra?

  1. Induktans
  2. Kovarians
  3. Adjuvans

3 | Vilket av följande begrepp har med värdepappers­handel att göra?

  1. Nollkupongare
  2. Esselberg-kvot
  3. Rapport-emission
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor