Marken flåsar i värmen

Klimatmodeller förutspår att ökadetemperaturer leder till att marken släpper ifrån sig mer koldioxid till atmosfären. Nu stöds detta av observationer i naturen, där markandningen blir allt häftigare.

Publicerad
På samma sätt somnedbrytningen i en kompost går snabbare när temperaturen stiger, ökar aktiviteten imarken när klimatet blir varmare.Mikroorganismerna som bryter ned organiskt material kan då släppa ut mer koldioxid än vad de gröna växterna kan ta upp.
Bild: iStock

Globalt innehåller marken dubbelt så mycket kol som atmosfären. Marken släpper också ut koldioxid, som bildas när mikroorganismer bryter ned organiskt material. Även växternas rötter släpper ut koldioxid som kan nå atmosfären. Dessa processer kallas tillsammans för markandningen.

Normalt binder marken mer kol än vad den avger – den utgör en så kallad kolsänka. Men matematiska modeller visar att markandningen kommer att öka till följd av ökande temperaturer. Nu har amerikanska forskare kunnat backa upp detta med globala data från naturliga system.

Forskarteamet har sammanställt och analyserat drygt 1 500 dataserier och studier som rör markandning i olika ekosystem världen över under perioden 1990–2014. Analyserna visar att markandningen ökade med 1,2 procent. Den främsta orsaken är sannolikt att det allt varmare klimatet har satt fart på mikroorganismerna i marken. Deras bidrag till den globala markandningen har ökat från 54 procent till 63 procent.

Koldioxidupptaget från växterna har också ökat under samma period, men markandningen har ökat ännu mer. Forskarna, som har publicerat sin studie i Nature, varnar för att de pågående klimatförändringarna därför kan leda till att marken i framtiden blir en kolkälla istället för en kolsänka.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor