Miljöbov i nya kontor

Publicerad

Nya beräkningar visar att ett ökat återbruk av kontorsinredning skulle kunna sänka Sveriges koldioxidutsläpp med 43 000 ton per år. Det handlar till exempel om 110 000 fullt fungerande kontorsstolar och skrivbord – samt textilgolv, glaspartier och takabsorbenter med mera till ett beräknat värde av 1,3 miljarder kronor. I stället blir dessa saker till 25 000 ton avfall varje år.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutets rapport Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor