Strid mellan svampar och bakterier visar hur resistens sprids

En ny studie av kampen mellan bakterier och svampar visar hur snabbt antibiotikaresistenta gener kan sprida sig i naturen. Men forskarna ser också att svamparna har mängder av vapen som kan bli nya läkemedel.

Publicerad
Små, stavformade jordbakterier av släktet Pseudomonas omringar hyfer hos svampen Pythium ultimum.
Bild: Dennis Kunkel Microscopy / Science Photo Library

Nere i jorden under våra fötter pågår ett ständigt krig när bakterier och svampar kämpar om näring. Svamparnas vapen är olika antibiotiska ämnen – och bakterierna svarar genom att bli resistenta.

Nu har svenska, estniska och tyska forskare gjort den första globala kartläggningen av arvsmassan hos jordlevande bakterier och svampar. Resultaten, som har publicerats i Nature, visar tydligt att antibiotikaresistens är en naturlig process som pågår i alla ekosystem. Det innebär att resistenta bakterier kan röra sig från naturliga miljöer till människoskapade miljöer och tvärtom. Antibiotikaresistens som uppstått i djurbesättningar skulle till exempel kunna sprida sig vidare i marken.

− Kartläggningen kan hjälpa oss att förstå hur antibiotikaresistenta gener sprids i olika ekosystem och hur de kan nå bakterier som orsakar sjukdomar hos människor, säger Mohammad Bahram vid Uppsala universitet.

Studien visar också att svamparna producerar mängder av olika antibiotika som ännu är outforskade. Vissa av dem kan vi förmodligen ha nytta av, med tanke på att en stor del av den antibiotika som vi använder inom sjukvården ursprungligen kommer från svampar.

− Det är hoppingivande att det finns en väldigt stor mångfald av antibiotika därute som vi inte har testat ännu, säger Martin Ryberg, som också forskar vid Uppsala universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor