Tama kaniner har mindre hjärna

Publicerad
Domesticering har satt spår i tamkaninens hjärna.

Att våra husdjurskaniner är lugnare och mindre rädda än sina vilda ursprungsartfränder syns i deras beteende, men också i deras hjärnor. Det konstaterar en internationell forskargrupp från bland annat Uppsala universitet, som har studerat kaninhjärnor med hjälp av magnetkamera, MRI.

Forskarna födde upp åtta vilda och åtta tama kaniner under likartade förhållanden och analyserade sedan MRI-data av deras hjärnor. I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS, redovisas tre tydliga skillnader i hjärnans utveckling mellan vilda och tama kaniner. Tamkaninerna hade mindre hjärna i relation till sin kroppsstorlek och en mindre amygdala, som ofta beskrivs som hjärnans rädslocentrum. Å andra sidan hade de större medial prefrontalkortex, som spelar roll för att kontrollera rädslan.

Dessutom noterades skillnader i vit hjärnsubstans med mindre myelinisering hos tamkaniner. Fynden stämmer enligt forskarna väl överens med beteendestudier som visar att tamkaniner är mindre rädda och inte har ett lika starkt flyktbeteende som vildkaniner, vars starka flyktrespons är livsnödvändig.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor