Vid vattenbrist kan vi dricka avloppsvatten

En ny reningsteknik gör att avloppsvatten blir till dricksvatten. Det är en av flera metoder som svenska forskare utvecklar för att förebygga vattenbrist inför kommande torrperioder.

Publicerad

I Henriksdals reningsverk utanför Stockholm finns en försöksanläggning där avloppsvatten renas till dricksvatten.
Bild: IVL

Den varma och torra sommaren ledde till låga grundvattennivåer och bevattningsförbud på många håll. Och vattenbrist kan bli vanligare i Sverige i framtiden.

– Klimatförändringsmodellerna förutspår att det blir just långa sammanhängande torrperioder. Sedan kommer regnet i längre sjok under höst och vinter, säger Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet.

Tillsammans med sina kollegor utvecklar han metoder för att öka tillgången på grundvatten. Ett sätt är att leda regnvatten till områden med porösa jordlager där det lättare kan sippra ner.

En annan metod går ut på att leda vatten från sjöar och åar via porösa områden ner till grundvattenmagasinen.

– Den här typen av konstgjord infiltration används på många platser. Men det finns ett stort behov av sensorer och annan teknik för att bättre följa hur grundvattenbildningen sker i den typen av anläggningar, säger Kenneth M. Persson.

Ett annat sätt att få fram dricksvatten är att ändra inställningen till avloppsvatten, enligt Staffan Filipsson. Han är projektledare inom vattenrening på Svenska miljöinstitutet, IVL, och arbetar för att Sverige ska börja återvinna avloppsvatten.

– Renat avloppsvatten används sedan länge inom jordbruket i flera länder.

I den pilotanläggning för vattenrening som IVL driver vid Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm har avloppsvatten renats till dricksvatten.

– Det finns inga tekniska hinder för att rena avloppsvatten så att det går att dricka och göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Problemet är mer känslomässigt, säger Staffan Filipsson.

Ett första steg är att införa ett extra reningssteg i processen och sedan infiltrera det renade avloppsvattnet i grundvattnet.

För att utveckla tekniken bygger IVL ett testområde på södra Gotland.

– Vi ska visa att vi kan få en hållbar vattenförsörjning med hjälp av småskaliga lösningar för att bilda färskvatten.

Även regnvatten ska i projektet samlas in och återföras till grundvattnet. Med hjälp av sensorer ska vattennivåerna mätas både i dammar och i marken, vilket i sin tur kan kopplas till styrning av pumpar och dammluckor.

– Vi behöver bygga en datormodell så att vi kan släppa ut lagom med vatten. På sikt ska systemet även kunna styras av vädret, säger Staffan Filipsson.

Välkommen till

Hjärndagen

Välkommen till en spännande heldag med föreläsningar om den senaste hjärnforskningen. Fredag 11 november kl 9–16. Oscarsteatern, Stockholm.

Läs mer och boka!

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor