Elektroder mot homosexualitet

Publicerad

Ett experiment som i dag anses oetiskt på i princip alla punkter är det som den amerikanska psykiatern Robert G. Heath på 1950-talet utförde på en man, patient B-19, som han hävdade att han omvände från homo- till heterosexuell. Heath var en av de första att experimentera med elektroder i hjärnan. Det var just detta han gjorde på mannen, som var dömd för narkotikainnehav när han gick med på att vara försöksperson. Elektroderna fokuserades på den septala regionen, som man visste var kopplad till beroende och belöning. En prostituerad kvinna betalades för att ha sex med mannen samtidigt som den septala regionen i hans hjärna stimulerades. I Journal of Nervous and Mental Disease 1972, beskriver Heath experimentet som en ”lyckad penetration med mycket tillfredsställande orgiastisk respons”. Han påstod också att mannen förblev heterosexuell efter försöket.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor