Elever tävlar i spindeljakt

Publicerad

Bild: iStock

Hur lockar man ut nästan 1 000 högstadiebarn i naturen för att fånga drygt 1 000 spindlar? Jo – man frågar om de vill hjälpa till att forska. Uppdraget de skulle kasta sig över var att undersöka hur läkemedelsrester sprids i naturen. Och ett bra sätt att ta reda på det är att analysera ett lagom stort rovdjur som finns i tillräckligt stor mängd för att tåla visst manfall. Tesen är att läkemedlen ansamlas i spindlarna via deras bytesdjur.

Projektet är en del av Nobelmuseets verksamhet Forskarhjälpen, som vänder sig till forskare som behöver hjälp och till skolklasser som vill hjälpa till.

Just det här projektet, som fått namnet Spindeljakten, drivs av forskarna Jerker Fick och Tomas Brodin, kemist respektive ekolog vid Umeå universitet. Tack vare elevernas bidrag fick de tag på fler spindlar än de hade vågat hoppas på från många platser runt om i landet. Den första analysen avslöjar många typer av läkemedel, till exempel mot svampinfektioner, allergi och depression.

Projektet avslutades för elevernas del med en tävling, där alla deltagande forskargrupper presenterade sitt arbete i form av en poster. F&F satt i juryn som fick det delikata uppdraget att utse vinnarpostern – som detta år kom från Brattebergsskolan i Öckerö.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor