Nästa nummer

Ute den 7 februari.

Publicerad
En grön åker i underjorden. Den odlingsbara marken räcker inte till för att mätta framtidens befolkning enligt många beräkningar. Därför börjar forskare nu utveckla metoder att odla mat inne i städerna – även under jord.

Plus:

  • Framtidens batterier
  • Fossila spår från rymden
  • Floating mot ångest
  • Från folkmord till framtidstro i Rwanda
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor