Hur är det att vara en bläckfisk?

Publicerad

Vi människor är släkt med bläckfiskarna – fast på långt håll. Riktigt långt håll. Vår senaste gemensamma släkting levde för ungefär 600 miljoner år sedan. Och sedan dess har vi utvecklat avancerade nervsystem av helt olika slag.

Hos bläckfiskar finns nästan dubbelt så många nervceller i armarna som i det centrala nervsystemet. Och matstrupen passerar rakt genom hjärnan. Det innebär att en bläckfisk riskerar att lobotomera sig själv om den sväljer ett föremål så vasst att det skär hål på strupväggen.

Trots de enorma skillnaderna kan bläckfiskar bete sig på ett sätt vi människor kallar intelligent. Filosofen Peter Godfrey-Smith, som även är sportdykare, berättar inkännande om möten med vilda blötdjur. Dessutom redogör han för forskning om hur bläckfiskar klarar nya utmaningar som att skruva av locket på en burk.

Med utgångspunkt i bläckfiskarnas mentala liv försöker han också belysa hur omätbara subjektiva upplevelser kan tänkas passa in i naturvetenskapens världsbild. Här finns förstås inga färdiga svar. Trots det bjuder Godfrey-Smith på intressanta perspektiv på medvetandefrågan och hur evolutionen kan ha gynnat medvetna organismer.

Men det som gör Other Minds till en populärvetenskaplig bladvändare är författarens berättarkonst och medryckande entusiasm inför vad han kallar ”det närmaste vi kan komma en intelligent utomjording.”

Other Minds

Peter Godfrey-Smith
Farrar, Straus and Giroux

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor