Matematik nästan utan siffror

Publicerad

Vad är det för poäng med att lära sig de där formlerna och räknetricken på mattelektionerna i gymnasiet? De flesta av oss gör aldrig några beräkningar med integraler eller sannolikheter i vardagslivet.

Stefan Buijsman blev 2016 vid 20 års ålder Sveriges yngste doktor någonsin, när han disputerade på sin avhandling om matematikens filosofi. Nu berättar han i boken Siffrorna i våra liv om matematikens roll, nästan helt utan att använda siffror. Han argumenterar för att även den som inte själv behöver göra avancerade beräkningar har glädje av att ha lite koll på den matematik som har betydelse för världen och samhället omkring oss. Vi får läsa om hur sannolikhetsberäkningar och spelteori ligger till grund för att förstå hur sjukdomar sprids och för att göra och tolka opinionsundersökningar. Han berättar om hur grafteori ger grunden för digitala karttjänster som visar bästa vägen mellan två platser, och om att derivator och integraler behövs bland annat för att avgöra att broar och byggnadsverk blir tillräckligt hållfasta.

Stefan bjuder också på en snabbtur genom matematikens historia och på besök till kulturer som inte använder siffror eller tal. Det är intressant att fundera på hur det går att koppla loss matematiken från konkreta mängder, storlekar och avstånd som vi kan se och ta på, och på så vis använda den som ett ännu mer kraftfullt verktyg.

Siffrorna i våra liv – Hur vi använder matematik utan att räkna

Stefan Buijsman
Natur & Kultur

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor