Miljölarm från Arktis har funnits under lång tid

Eftersom folk inte verkar ta den globala uppvärmningen riktigt på allvar så länge de inte själva är drabbade, så undrar jag om någon undersökt hur de folk som lever runt Arktis (alltså Grönland, Nordnorge, Norra Ryssland, Alaska och Kanada) upplever problemet.
/Jonas Fogelberg

Publicerad
Långt innan klimatförändringarna blev en fråga för hela världen försökte Arktis många ursprungsfolk berätta vilka förändringar de såg i sin närhet.
Bild: Istock

Svar: Det finns forskning, politiska initiativ och ursprungsfolk själva som arbetat med klimatförändringarnas inflytande på de arktiska ursprungsfolken. Sammanfattningsvis kan man säga att ursprungsfolken själva under lång tid försökt få världen att uppmärksamma de hot som de står inför. Detta inleddes långt innan klimatförändringarna blev en stor global politisk fråga.

Bra översikter av det arktiska politiska arbetet kring dessa frågor är bland annat de rapporter och årsskrifter som ges ut av organisationen International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) i Köpenhamn. De finns på webbplatsen iwgia.dk.

Vid Institutet för tvärkulturella och regionala studier, inriktning eskimologi och arktiska studier, även det beläget i Köpenhamn, bedrivs forskning av bland andra professor Frank Sejersen, som belyst hur ursprungsfolken i Arktis försökt hantera den nya klimatverkligheten. Liknande studier finns också kring problemen för ö-nationerna i Stilla havet som står inför den omedelbara faran att se sina öar försvinna eller få sin mark förstörd av inträngande saltvatten.

Många ursprungsfolk har börjat migrera. När det gäller Arktis har den migrationen nog inte tagit fart än, men det dröjer kanske inte så länge.

/Ulf Johansson Dahre, socialantropolog, Lunds universitet


Har du en fråga till redaktionen? Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor