Hjärtskola kan rädda infarktpatienter

Patienter som efter sin första hjärtinfarkt valde att delta i hjärtskola hade minskad risk att avlida inom fem år, enligt svensk observationsstudie.  

Publicerad
Mycket talar för att det är just deltagandet på sjukhusens hjärtskolor som gör skillnad på liv eller död några år efter en hjärtinfarkt.
Bild: iStock

Siffror från Socialstyrelsen visar att 25 300 svenskar drabbades av hjärtinfarkt 2017. I riktlinjerna för hjärtvård ingår att patienter som fått infarkt ska erbjudas hjärtskola. Dessa varierar i upplägg mellan olika sjukhus, men innebär patientutbildning i riskfaktorer som hälsosam kost, rökstopp och fysisk aktivitet.

Halverad risk att avlida efter två år

För att studera sambandet mellan hjärtskola och död har svenska forskare via registret Swedeheart följt upp de 48 000 personer under 75 år som fick sin första hjärtinfarkt mellan 2006 och 2015 och som påbörjade hjärtrehabilitering därefter. Av dessa deltog 37 procent i hjärtskola. Efter två år sågs en nära halverad risk att avlida och efter fem år minskade risken med 38 procent, jämfört med de som ej deltagit.
– Då vi har gjort en observationsstudie kan vi inte säkert säga att det är just hjärtskolan som orsakar skillnaden i död, men mycket talar för det. En randomiserad prövning – där en grupp lottas till insatsen och en annan inte – skulle kunna svara på det, givet att detta kan göras på ett etiskt vis, säger John Wallert, psykolog och doktorand vid Uppsala universitet.

Sjukhusens hjärtskolor ska jämföras

Enligt honom skulle effekten kunna bero på att bra livsstilsråd ges tidigt av kompetenta kliniker, att det kan vara motiverande att träffa andra i samma situation, eller att hjärtskolan blir ett extra uppföljningstillfälle där vården kan fånga upp sådant som läkemedelsbiverkningar.
– Ett sätt att förstå vilka delar som spelar roll vore att jämföra hur olika sjukhus bedriver hjärtskola, exempelvis om den ges individuellt eller i grupp, eller vid ett eller flera tillfällen. Det ligger i pipeline, säger han.

Studien heter Attending Heart School and long-term outcome after myocardial infarction: A decennial SWEDHEART registry study och publiceras i European journal of Preventive Cardiology.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor