Kan mobilen ge ett sjukligt beroende?

Är det samma mekanismer som styr mobilberoende som till exempel drogberoende? Påverkas samma områden i hjärnan och kan man bli lika ”fast” (det verkar så i min omgivning)? Går mobilberoende att behandla?

/Lena​

Publicerad
Mobilanvändande kan utlösa samma belöningsmekanismer i hjärnan som vid ett drogberoende.
Bild: Istock

Svar: Även om det forskas en hel del kring mobiltelefoner och hur de används är nog det mest rättvisande svaret att vi än så länge inte vet hur det förhåller sig. Vi är inte säkra på att det går att prata om ett mobiltelefonberoende, i den bemärkelsen att mobiltelefonanvändaren skulle lida av ett beroendetillstånd, vilket ju faktiskt är en sjukdom. Till viss del kan det nog antas att mobiltelefonanvändande delar en del av de belöningsmekanismer som är inblandade vid ett alkohol- eller drogberoende, med kickartad och snabb tillfredsställelse. En stor skillnad är dock att alkohol och andra droger är substanser som intas i kroppen och därigenom ger en påverkan på cellnivå i hjärnan, vilket mobiltelefonanvändande inte gör.

Den viktigaste frågan är kanske huruvida individen som använder sin mobiltelefon upplever användandet som problematiskt eller ej. Går det ut över personens sociala relationer, utbildning, arbete med mera? I korthet: Skapar mobilanvändandet ett lidande hos individen? I sådana fall kan det vara värt att fundera över vad som pågår.

Därför blir det tyvärr svårt att svara på frågan om detta går att behandla – då vi ju faktiskt inte är säkra på om vi har att göra med en beroendesjukdom eller inte.

/Andreas Fransson, AT-läkare vid SUS Malmö och forskare inom mobiltelefonberoende

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor