Pingvinhonor dör av svält

Antalet häckande magellanpingviner vid Argentinas kust har minskat med 40 procent de senaste decennierna. Det är framför allt honorna som har försvunnit. Forskarna är inte säkra på varför, men har nu hittat en viktig ledtråd långt ute till havs.

Publicerad
Ung hanne av magellanpingvin (Spheniscus magellanicus) på jakt efter en hona. Det kan bli svårt. 
Bild: Natasha Gownaris

Magellanpingvinen är en sydamerikansk art som har en av sina största häckningskolonier på Punta Tombo, en halvö på Argentinas atlantkust. På senare tid har ensamma pingvinhannar blivit en allt vanligare syn under häckningen – det går numera tre hannar på varje hona. Det framgår av en ny studie utförd av forskare vid Washington university i USA.

När det inte är parningssäsong, från april till augusti, lämnar pingvinerna Punta Tombo och jagar efter stim med småfisk som rör sig norrut. Pingvinerna simmar flera hundra mil och det är under den här perioden som flest pingviner dör, framför allt unga honor. Det har forskarna kunnat visa genom att undersöka döda pingviner som spolats iland utefter kusten.

Forskarna tror att pingvinerna helt enkelt svälter ihjäl ute till havs, eftersom det finns för lite fisk. Honorna är mindre än hannarna och har därför förhållandevis små energireserver, vilket gör dem känsligare för svält. Hannarna har större energireserver och större näbbar och kan därför jaga ett större urval av byten, vilket sannolikt förbättrar deras överlevnadschanser när det är ont om mat.

Magellanpingviner lever länge – de kan bli 25 år gamla. Det medför att den skeva könsfördelningen i kolonin ökar med tiden. För två decennier sedan gick det 1,5 hannar per hona, men nu är alltså förhållandet 3:1. Bristen på honor medför att det föds avsevärt färre ungar än vad man skulle kunna förvänta sig från en koloni av den här storleken, med drygt 200000 individer.

Den skeva könsfördelningen är den främsta orsaken till att kolonin krymper. Det enda som kan hjälpa pingvinerna är striktare regler för fisket så att pingvinerna får mer mat, menar forskarna som har publicerat sina rön i Ecological applications.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor