Rekordvarma hav 2018

Publicerad
0,4 procent Så mycket har havsvågornas styrka ökat per år sedan 1948. Den ökade vågenergin kopplas till stigande temperatur i haven, vilket bland annat påverkar vindarnas mönster. Källa: University of California – Santa Cruz
Bild: Istock

Haven lagrar allt mer värmeenergi i takt med att klimatet blir varmare – och 2018 var temperaturen i haven den högstasedan mätningarna började på 1950-talet, enligt en studie i Advances in atmospheric sciences. Forskarna bakom studien har beräknat energimängden i haven ner till 2 000 meters djup. Förra året var energimängden 19,7 x 1022 joule högre än genomsnittet underperioden 1981–2010. Rekordåren har avlöstvarandra under det senaste decenniet. Det förra inföll 2017.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor