Summan är en varmare jord

Sommaren 2018 upplevde inte bara Sverige och Nordeuropa en rekordlång värmebölja – rekordhöga temperaturer rapporterades hela vägen från Storbritannien till Japan. Men hela jordklotet kan väl inte ha temperaturer på 5–10 grader över det normala samtidigt? Totalt borde väl atmosfären på kort sikt ha en relativt jämn genomsnittstemperatur, även om den kan förändras på lång sikt? Motsvarades vår värmebölja av ovanligt kyligt väder någon annanstans?

/Åke Johansson, Vallentuna

Publicerad

Bild: Getty images

Svar: Vädret vid ett visst område och en viss tidpunkt påverkas mycket av hur varmare respektive kallare luftmassor rör sig. När till exempel arktisk luft strömmar söderut, leder det till kyligt väder. Samtidigt kan mild luft söderifrån breda ut sig på Arktis. Sådana fördelningar och omfördelningar sker ständigt med de storskaliga luftströmningarna – atmosfärens allmänna cirkulation.

Värmen var verkligen utbredd under sommaren 2018, men det fanns områden med både varmare och kyligare väder än vanligt. Juni var ovanligt varm i delar av norra Sibirien, Nordamerika, Europa, Norra Afrika och Antarktis. Motsatta förhållanden rådde i Rysslands västra och östra delar, delar av Antarktis, norra Kanada och norra Grönland, samt söderut i Sydamerika. I juli var det ovanligt varmt i exempelvis stora delar av Europa, Nordamerika och norra Afrika samt i området kring Japan. Samtidigt var det kyligare än normalt i bland annat centrala Ryssland, delar av Sydamerika, östra Kanada och Antarktis. I augusti var Europa, delar av Ryssland och Asien, samt Nordöstra USA varmare än vanligt. Det motsatta gällde då i norra Nordamerika, nordvästra Australien samt delar av Sydamerika och Afrika.

Den globala uppvärmningen bidrar till att somrarna successivt blir varmare. Även om områden med kyligt väder balanserade det ovanligt varma vädret på andra håll under 2018, var sommarmånaderna även globalt sett bland de varmaste som finns i långa mätserier. Sommaren 2018 var exceptionell på många håll i världen med lokala värmerekord, värmeböljor och utdragen torka.

/Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor