Klipp till!

Publicerad

Kan man skriva in siffrorna 1 till 8 i rutorna på figuren, så att följande villkor gäller: Hur man än klipper upp figuren i två delar längs med rutornas gränser, så är summan av talen i ena delen jämnt delbar med summan av talen i andra delen?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor