Lätt att lossna från Mars

Jag såg nyss en forskare på tv som visade en liten meteorit och berättade att den är från Mars. Hur vet man att den är just från Mars och inte till exempel asteroidbältet? Mars är stor och har väl en gravitation som gör att det inte är helt enkelt för meteorer att lämna ytan – hur kom den loss?

/Monika Lindell, Eskilstuna

Publicerad

Mars har drygt hälften av jordens diameter (53 %), vilket ger cirka 15% av jordens volym och 11% av jordens massa (eftersom Mars densitet är mindre än jordens). Tyngdkraften vid Mars yta blir knappt 38% av tyngdkraften vid jordytan (eftersom man å andra sidan befinner sig närmare Mars mittpunkt). Det gör att det är lättare att slunga ut ett föremål från Mars yta än man skulle kunna tro. Alla Mars-stenar vi har här på jorden är Mars-meteoriter, vilka har slungats ut i rymden i samband med stora meteoritnedslag på Mars – för att några miljoner år senare landa på jorden.

Det finns tre huvudsakliga bevis för deras ursprung. Det första är deras ålder. De flesta meteoriter från asteroidbältet är cirka 4,5 miljarder år gamla, men det finns flera meteorit-typer som är flera miljarder år yngre, och som måste komma från en geologiskt aktiv planet. Deras ursprung var omdebatterat och osäkert fram till år 1983, när forskare mätte deras gasinnehåll.

Denna gas visade sig ha samma sammansättning som Mars atmosfär, vilken hade uppmätts några få år tidigare av Viking-landarna. Detta tyder på att dessa meteoriter förmodligen kommer från Mars. Mer nyligen har sofistikerade instrument även mätt syreisotopsammansättningen i dessa meteoriter.

Eftersom varje planet har sin karakteristiska syreisotopsammansättning, så undersöker forskarna numera motsvarande sammansättning i nyfunna meteoriter och jämför med tidigare mätningar, för att bekräfta att de kommer från Mars.

/Jeremy Bellucci, isotopgeolog och planetforskare, Naturhistoriska riksmuseet, översatt av Åke Johansson, jourhavande geolog, Naturhistoriska riksmuseet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor